אמנות ישראל – מרצה: ברכה פונדק
הקורס יעסוק בהתפתחות הקבוצות והזרמים המובילים באמנות הארצישראלית החל מהקמת "בצלאל" ב-1906 ע"י בוריס שץ, 
המשך באמני הדור השני: נחום גוטמן, ראובן ועוד. 
ואחריהם קבוצת "אופקים חדשים" נציגי הציור והפיסול המופשט בשנות החמישים והשישים של המאה הקודמת. 
תיבחנה גם השפעות זרות מחו"ל על האמנות המקומית. 

משך הקורס:  28 מפגשים, סה"כ  56 ש"ש.
המועד:  יום א‘, בשעות: 10:15 – 11:45