הכשרת מדריכי אמנות
לימודי תעודה להכשרת מדריכי אמנות בקהילה: 
בהדרכת ילדים, נוער, מבוגרים וקשישים, במערכות החינוך הבלתי פורמאלי. 

ניתן ללמוד בשני מסלולים:
1. "מדריך מוסמך לאמנות":  מסלול דו-שנתי
2. "מדריך מוסמך בכיר לאמנות": מסלול תלת שנתי  
למסיימים בשני המסלולים תוענק תעודה מטעם המכללה הטכנולוגית כנרת.
תכנית הלימודים כוללת מקצועות חובה, קורסי בחירה ופרוייקט גמר. 
בסיום השנה השנייה, עם סיום חובות הלימוד תוענק תעודת "מדריך מוסמך לאמנות". 
המעוניינים יוכלו להמשיך לשנה שלישית, כשבסיומה
תוענק תעודת "מדריך מוסמך בכיר לאמנות".