סדנת אמן – בהדרכת נועם רבינוביץ
הסדנה פועלת כהמשך ללימודים קודמים, כסטודיו בו יעסקו בפיתוח נושאים אישיים
בליווי מקצועי בתחומים: 
בין רעיון למבנה הציור, נקיטת עמדה, תכנון והצגת תערוכה.
יתקיימו ביקורים בתערוכות המתקיימות במוזיאונים באזור.
 26 מפגשים,  סה"כ  156 ש"ש.
יום ד‘, בשעות: 09:00 -14:00