רוח וחומר-טכניקות ויישומים בהוראת אמנות – בהדרכת ריקה סינה
הקורס יעסוק בהעמקה וחקר של מקורות היצירה תוך תרגול ועבודה בטכניקות שונות, 
תוך טיפוח היצירתיות, וביצירת חיבור אישי וחוויתי לתהליכי היצירה. 

משך הקורס:  26 מפגשים, סה"כ  104 ש"ש.
המועד: יום א‘  בשעות:  12:00 – 15:15