פרקים בתולדות האמנות – תמר כרמי 

הקורס יעסוק בהכרת אחד הזרמים הייחודיים במאה ה-20 תוך התייחסות למקורות הצמיחה שלו (תנועת ה"דאדא")
נכיר את דושאן, ואמני הדאדא ונראה את השפעתם על אמנות המאה ה-20.
בהמשך: המאפיינים הסגנוניים של הסוריאליזם:
סוריאליזם מופשט וסוריאליזם פיגורטיבי.
נכיר אמנים כמו דה קיריקו, אנדרה ברטון, מאסון, מקס ארנסט, דאלי, מגריט, מאן ריי ועוד.

משך הקורס:  28 מפגשים, סה"כ  56 ש"ש.
המועד: יום א‘, שעות: 08:30 – 10:00